درباره ما

این شرکت با به کارگیری دانش روز و با همکاری مشترک ایران و ترکیه اقدام به تولید پروفیل های مختلفی از جنس 

آلومینیوم و استیل نموده است.

تمای این مقاطع با قالب های درجه یک و مواد خام فابریک تولید شده و در آزمایشگاه و مرکز پژوهش متالوژی رازی 

بارها مورد تست فنی قرار گرفته است.

همچنین در مورد تولید کف شور های نسل جدید این شرکت بالاترین تکنولوژی روز را به کار گرفتیم تا محصولی در خور معماران و مهندسان گرانقدر این سرزمین تقدیم حضور کنیم.